Campingtur i Jylland d. 6. til 12. maj 2013

Med besøg på Haderslev Camping og Back to Nature Træf Vest på Holme Å Camping

Mandag 6. maj:

Vi kørte hjemmefra sidst på formiddagen i det flotteste sommervejr og turen over Fyn og Storebæltsbroen var dejlig i det skønne vejr. Vi ankom til Haderslev Camping kl. ca. 13.30 og på skilt stod at man bare kunne finde sig en plads og tjekke ind senere, når receptionen åbnede.

Vi fandt hurtigt en skøn plads med den flotteste udsigt over Haderslev Dam. Den var noget skrå, så vognen måtte op på en kile, men belønningen var så også en skøn udsigt.

Sommervejr i Haderslev

Udsigten fra solsejlet

På pladsen findes en dejlig nyere sanitetsbygning, som var ren og flot. Pladsen er en plads helt uden tivoli og gøgl - altså lige i vores smag. Om dagen kan man høre lidt trafik, men ikke noget der generer på nogen måde. Pladsen ligger i behagelig gåafstand til byen.

Efter at have spist lidt mad, nydt solen og udsigten gik vi ind til Haderslev by, hvor der er en dejlig hyggelig gågade, flere gamle huse og ikke mindst den smukke domkirke. Kirken var desværre lukket midt på eftermiddagen. Haderslev er en dejlig by med søerne, naturen og fjorden som det helt store aktiv.

Det hyggelige møllevandløb gennem byen

Åen løber videre ud mod fjorden

Det flotte torv med gamle huse

Haderslev Domkirke - set fra gågaden

Udsigt mod byen fra Haderslev Dampark

Solnedgang over Haderslev Dam

Tirsdag 7. maj:

Igen det smukkeste sommer vejr at spise morgenmad i. Vi ville ud at vandre i den smukke natur og kørte først til Haderslev Dyrehave. Dyrehaven ligger i Haderslev dams østlige ende og er Danmarks næststørste dyrehave (100 hektar) og der er dådyr og kronhjorte i det flotte landskab.

Det smukke landskab i Dyrehaven

Man passer vel på sit harem

Kronhjorten sørger for en rolig retræte

Naturens skulptur

Forårsidyl med krondyr på engen

Et stolt dådyr

Flot med alle de rislende bække

Forårets flotte flora

Dådyrene er hele tiden på vagt

Udsigt fra Dyrehaven mod Hindemade

Vi kørte herefter ud til Christiansdal Vandkraftanlæg, hvor vi parkerede bilen og gik langs den 1, 2 km. kanal mod Tørning Mølle.

Christiansdal Elværk er en lille fredet industriperle i Pamhuleskovene. Bygningerne ser ikke ud af meget i dag, men tidligere var det et helt kompleks af store fabriksbygninger og boliger med op til 300 ansatte.

I perioden mellem 1770 og 1907 var der blikfabrik, lærredsvæveri, blegeanstalt, uldforarbejdning, oliemølle, glas- og spejlproduktion, træsliberi og i den sidste periode foregik der cellulose- og papirproduktion.

Ved Christiansdal Vandkraftværk

Christiansdal Vandkraftværk

Reguleringssluserne ved Christiansdal Vandkraftværk

Langs den 1,2 km. lange udgravede højkanal

Tørning Mølle

Et af husene ved Tørning Mølle

Naturen ved Tørning Mølle

Forår i bøgeskoven er smukt

Her endte stien i en oversvømmet bro, men en lille soppetur friskede fødderne op.

Igen smukt aftenlys over Haderslev Dam

Onsdag 8. maj:

Efter morgenmad pakkede vi sammen og begav os af landevejene op mod Hovborg, hvor Back to Nature's forårstræf Vest skulle foregå på Holme Å Camping.

Holme Å Camping blev opstartet i 2002 og har gode, rene og moderne sanitetsbygninger. Pladsen ligger ca. hundrede meter fra selve Holme Å og i gåafstand til den lille by Hovborg. Alle standpladser er ret plane og der er fint græs på det meste af pladsen. Der er svømmepøl og legeplads med hoppepude, men det ligger ved indgangen og kan ikke høres noget særligt.

Pladsen er et godt udgangspunkt for fiskeri i åen og i den nærliggende Put and Take sø.

Vi ankom tidligt, men mange BTN medlemmer var kommet nogle dage før og havde installeret sig. Vi fik en fin plads og fik sat solsejlet op.

Torsdag 9. maj:

Vi valgte at gå en god tur langs Holme Å af Kyst til kyst stien mod øst.

Holme Å bugter sig gennem Hovborg

Put and Take og dambrug ved Hovborg

Flotte fisk fanget i fiskesøen

Forår ved Holme Å

Flotte omgivelser langs åen

Den snoede å

Skotsk højlandskvæg trives godt på engene ved åen

Fredag 10. maj:

Var arrangeret tur med en guide rundt i Hovborg, hvor gik langs åen og så krohaven og senere Hovborg Kirke. Senere kørte vi i bil ud til Villa Baldersbæk.

Krohaven i Hovborg

Villa Baldersbæk

Grosserer Holger Petersen investerede både penge og energi på tilplantningen af heden omkring Hovborg. Han fik gjort velhavende folk i København interesserede i sagen og i 1891 købte han en forfalden hedegård og 625 tønder land jord. Her anlagde han Baldersbæk Plantage og byggede den imponerende Villa Baldersbæk. Indkørslen til villaen er prydet med en række sandstensskulpturer, der oprindelig sad på børsbygningen i København.

Holme Å ved Villa Baldersbæk

Lørdag 11. maj:

Vi valgte at køre ud at se lidt i omegnen. Første mål var Vester Starup Kirke.

Starup kirke er en lille landsbykirke smukt beliggende på en lille banke i engene syd for Holme Å. Kor og skib er fra romansk tid ca. 1200 bygget af granitkvadre og marksten. Omkring år 1500 opførtes tårnet. Efter en storm i 1850, blev tårnet genopbygget til sin nuværende form. Et tidligere våbenhus på kirkens nordside blev ved samme lejlighed revet ned, i stedet blev tårnets nederste del indrettet til våbenhus med adgang fra kirkens nordside. I kirken findes en meget imponerende altertavle fra ca. 1520.

I forbindelse med Starup Kirke har der ifølge gamle overleveringer været en helligkilde, kaldet S. Syllatzes Kilde, hvortil syge og krøblinger valfartede i middelalderen. Kilden har i mange år forgæves været eftersøgt, men i år 2000 stødte man i forbindelse med et dræningsarbejde tilfældigt på kilden. Der er nu etableret en trappe, så man kan gå ned og se nærmere på kilden.

 

Den gamle lille kirke i Vester Starup

Den flotte altertavle fra 1520

Nærbillede af den farverige altertavle

Kirke er meget hyggelig

Næste stop var Tambours Have.

I østenden af Karlsgårde Sø ligger Tambours Have. Det er et stort haveanlæg på 30.000 m2, som rummer planter fra hele verden. Der findes bl.a. en geografisk have, japansk have og en have med medicinplanter. Haven blev anlagt af skræddermester Tambour i 1940’erne, og haven blev hans livsværk. Efter Tambours død blev haven overtaget af kommunen i 1979. I haven findes overdækkede spisesteder, hvor man kan nyde sin medbragte mad.

Tambours Have

Videre til Karlsgårdeværket.

Ved vestenden af Karlgårde Sø findes der en dæmning og ved denne ligger Danmarks næststørste vandkraftværk. Det er opført i 1921 og drives af vand fra Karlsgårde Sø. Værket har i dag en minimal produktion af el og der er tale om museumsdrift. På værket er en udstilling om elproduktion og natur og det er muligt at nyde udsigten fra toppen af værket.

Karlsgårdeværket.

Taget på værket

Udsigt fra toppen af værket

 Søndag 12. maj:

Igen var det blevet tid til at stryge standeren og køre hjemad. Ugen var startet med temperaturer op til 24 ºC og havde siden budt på stærk blæst og regn, men det kunne ikke ødelægge et igen godt træf i det jyske.