Back to Nature træf øst 2021
den 12. - 16. maj på Bildsø Camping

Vi ankom om tirsdagen og fik sat vogn og solsejlet op. Der var allerede kommet et par af deltagerne.

Onsdag var vi ude at handle og Tommy fik sin første Corona vaccination. I løbet af dagen ankom de fleste af træffets deltagere.  I år var der kun 10 vogne tilmeldt, men det skyldes nok Corona pandemien.

Kl. 19 var der standerrejsning og 19.30 fælles kaffe og hygge i campingpladsens gode samlingstelt.Standeren er opsat og folk har fundet sig til rette

Torsdagen var til egen disposition og nogle valgte at køre ture i omegnen. Andre valgte at spille klodsspil, hvilket vi ofte har gjort på BTN-træffene i øst.
Om aftenen var der igen fælles hygge i teltet.


Dyb koncentration...Klodsspil er en seriøs sport
Fredag var der arrangeret en tur til Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø.
Vi fik først sent besked om at der krævedes Corona-pas for at komme ind på centeret, så flere fik travlt med at få taget Kviktests.Flot sten byder velkommen på FugledegårdInde i det lille museum vises en kopi af den næsten 2 kilo tunge guldhalsring der blev fundet her.Flot natur ved TissøUdsigt fra fugletårnetNatur og teknik mødesDen store kongshal og de andre bygninger er markeret i terrænet.En kopi af en vikingebår ved museet

Fredag aften var der igen fælles hygge i teltet.

Lørdag kl. 10 var der fælles gåtur gennem skoven og ned til stranden. Det var koldt og blæste fra vest.


Udsigt fra Bildsø Strand med Storebæltsbroen i baggrunden


Kold blæst på stranden

Lørdag aften var den fællesspisning i pladsens telt og flere slog sig sammen og fik Take away fra C-Madklubben i Stillinge Strand.
Et par af deltagerne satte sine varmeovne op i fællesteltet da campingpladsen ikke havde nogle vi kunne leje. Det hjalp meget og det blev en hyggelig aften.

Søndag var der morgenbrød til alle og kl. 10 nedtagning og afsked deltagerne imellem.