Back To Nature Træf Øst på Camping Mønbroen

den 11. - 14. maj 2017

BTN's flotte flag vajer i vinden

Torsdag den 11. maj:

Kl. 17.30 var der standerrejsning og deltagerne fik hils på hinanden.

kl. 19.30 serverede foreningen varme hveder i campingpladsens/gårdens maskinhus, hvor Lone (campingmutter) fortalte om Koster Færgegård og campingpladsens historie.

Det var meget interessant at høre om tiden før Mønbroen blev bygget og om deres drift af gården, som nu er helt økologisk.

Fredag den 12. maj:

Vejret er ganske fint om morgenen med en frisk kølig vind.

De fleste deltagere er ankommet

Campingpladsen ligger smukt ned til Ulvsund med udsigt til Mønbroen og Kalvehave

Kl. 12.15 skulle vi alle mødes i Fanefjord Kirke hvor organist Pia Dahl ville vise os rundt og fortælle om kirkens smukke kalkmalerier der har gjort kirken berømt i nær og fjern. Kalkmalerierne er udført af Elmelundmesteren, som har navnet fra sine flotte arbejder i Elmelunde kirke.

Pia Dahl fortalte meget levende om kirken nu og i middelalderen.

Elmelundemesteren arbejder i Fanefjord kirke

Et af de mange motiver

Kirkegængerne har meget at se på i Fanefjord Kirke

Kl. 19.30 var der igen fælleskaffe, hygge, sang og musik i maskinhuset. Der var noget køligt i maskinhuset, men folk var gode til at klæde sig efter temperaturen.

Lørdag den 13. maj:

Kl. 10.30 skulle vi besøge Thorsvang Samlermuseum, som er et anderledes museum i Stege, der er drevet af frivillige entusiaster.

Museet rummer utrolig mange ting fra fordums tid og vækker minder hos de besøgende.

BTN'er samlet ved Thorsvang Samlermuseum inden indgang

Det er imponerende hvad der museet har fået samlet og mange husker tilbage på barndommens tid

Museets flotte landhandel/købmandsbutik

En gammel radio og TV butik

En flot gammel Messersmidt

Kl. 14.00 mædtes vi alle ved Stege Sukkerfabriks jordbassiner, hvor den nu nedlagte sukkerfabrik ledte sit slam og mudder ud fra vask af sukkerroerne. Bassinerne er nu blevet et paradis for fugle og specielt vadefugle lever og yngler der.

Ornitolog, tegner og grafiker Henrik Dahl guidede os rundt på området og fortalte om det rige fugleliv som er opstået der.

Fugleguiden Henrik Dahl

Der lyttes til vores guide

Toppet lappedykker på rede.

Søndag den 14. maj:

Kl. 8.00 kunne man sædvanen tro hente to rundstykker per næse som der altid er på Back To Nature træf og kl. 10.00 var der stander nedtagning og vi kunne tage afsked med alle de dejlige BTN'ere.